រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ទី យោង មេឃុំដងពែង បានអនុម័តលើកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រី្តមានផ្ទៃពោះចំនួន ០១ នាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងប័ណ្ណសមធម៌ និងបានណែនាំគាត់ត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខ័ណ្ឌ

ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ លោក ទី យោង មេឃុំដងពែង បានអនុម័តលើកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រី្តមានផ្ទៃពោះចំនួន ០១ នាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងប័ណ្ណសមធម៌ និងបានណែនាំគាត់ត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខ័ណ្ឌ នៅសាលាឃុំដងពែង ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

ប្រភព៖ ញ៉ាក់ ឆៃយ៉ា

អត្ថបទទាក់ទង