រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំថ្មស សូមគោរពជម្រាបជូនដំណឹង ស្តីពី ប្រតិទិននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នៅតាមបណ្តាភូមិទាំង៥ នៃឃុំថ្មស ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង

រដ្ឋបាលឃុំថ្មស សូមគោរពជម្រាបជូនដំណឹង ស្តីពី ប្រតិទិននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នៅតាមបណ្តាភូមិទាំង៥ នៃឃុំថ្មស ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង។ ព័ត៌មានលម្អិតមានដូចសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង