រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុកបូទុមសាគរ

លោក ឈេង ហៃ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ បានដឹកនាំអាជ្ញាធរភូមិប្រៃ ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ សហការជាមួយ ក្រុមការងារ នៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិស្ដារជនបទឡើងវិញ(IIRR) ចុះតប្រព័ន្ធទឹកចេញពីស្រះប្រមូលទឹកភ្លៀងដែលបានសាងសង់ដោយគម្រោងរបៀងអភិរ:ក្សជីវចម្រុះមហាអនុតំបន់មេគង្គ(ADB_BCCP) ដល់កសិករនៅក្នុងភូមិប្រៃ ឃុំអណ្ដូងទឹក ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង។

លោក ឈេង ហៃ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ បានដឹកនាំអាជ្ញាធរភូមិប្រៃ ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ សហការជាមួយ ក្រុមការងារ នៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិស្ដារជនបទឡើងវិញ(IIRR) ចុះតប្រព័ន្ធទឹកចេញពីស្រះប្រមូលទឹកភ្លៀងដែលបានសាងសង់ដោយគម្រោងរបៀងអភិរ:ក្សជីវចម្...

រដ្ឋបាលឃុំតានូន បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី២៤ ឆ្នាំទី២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមអធិបតីភាព លោក វ៉ន វ៉ាត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីពិភាក្សាគ្នាលើរបៀបវារៈមួយចំនួន

រដ្ឋបាលឃុំតានូន បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី២៤ ឆ្នាំទី២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមអធិបតីភាព លោក វ៉ន វ៉ាត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីពិភាក្សាគ្នាលើរបៀបវារៈមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖១.ពិនិត្យ និងអនុម័តរបៀបវារៈនៃអង្គប្រជុំ២. ពិនិត...

រដ្ឋបាលឃុំតានូន បានសហការជាមួយក្រុមការងារ នៃវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសក្រុមយុវជនគោលដៅ ១.៥លាននាក់ នៅតាមបណ្តាឃុំ នៃស្រុកបូទុមសាគរ ក្រោមអធិបតីភាពលោក សំឡាន សិរិ ជំទប់ទី១ និងលោក អ៊ុយ ឡៃហេង ប្រធានការិ.អប់រំ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈខេត្តកោះកុង

រដ្ឋបាលឃុំតានូន បានសហការជាមួយក្រុមការងារ នៃវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសក្រុមយុវជនគោលដៅ ១.៥លាននាក់ នៅតាមបណ្តាឃុំ នៃស្រុកបូទុមសាគរ ក្រោមអធិបតីភាពលោក សំឡាន សិរិ ជំទប់ទី១ និងលោក អ៊ុយ ឡៃហេង ប្រធានការិ.អប់រំ ...

លោក តុង យ៉ាវ អភិបាលរងស្រុក តំណាងលោក ក្រូច បូរីសីហា អភិបាលស្រុកបានដឹកនាំក្រុមការងារអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយអជ្ញាធរឃុំ ភូមិ សហគមន៍ដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមឳ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្តីពីកាលបរិច្ឆេទ និងបែបបទនៃការស្នើសុំចុះបញ្ជីជលយាន និងពិនិត្យទីតាំងត្រៀមរៀបចំចុះបញ្ជីជលយានដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

លោក តុង យ៉ាវ អភិបាលរងស្រុក តំណាងលោក ក្រូច បូរីសីហា អភិបាលស្រុកបានដឹកនាំក្រុមការងារអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយអជ្ញាធរឃុំ ភូមិ សហគមន៍ដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមឳ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្តីពីកាលបរិច្ឆេទ និងបែបបទនៃការស្នើសុំចុះបញ្ជីជលយាន និង...

រដ្ឋបាលឃុំអណ្តូងទឹក សហការជាមួយអង្គការមរតក បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្វែងយល់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីសិក្សាវាយតម្លៃហនិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ក្រោមអធិបតីភាពលោក ឃៀង យិង មេឃុំអណ្តូងទឹក

រដ្ឋបាលឃុំអណ្តូងទឹក សហការជាមួយអង្គការមរតក បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្វែងយល់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីសិក្សាវាយតម្លៃហនិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ក្រោមអធិបតីភាពលោក ឃៀង យិង មេឃុំអណ្តូងទឹក ក្នុងនោះដែរក៏មានវត្...

រដ្ឋបាលឃុំថ្មស សហការជាមួយក្រុមការងារ នៃវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសក្រុមយុជនគោលដៅ ១.៥លាននាក់នៅតាមបណ្តាឃុំនៃស្រុកបូទុមសាគរ ក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រី អ៉ិន ធាវី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា និងលោក អ៊ុយ ឡៃហេង ប្រធានការិ.អប់រំ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈខេត្តកោះកុង

រដ្ឋបាលឃុំថ្មស សហការជាមួយក្រុមការងារ នៃវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសក្រុមយុជនគោលដៅ ១.៥លាននាក់នៅតាមបណ្តាឃុំនៃស្រុកបូទុមសាគរ ក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រី អ៉ិន ធាវី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា និងលោក អ៊ុយ ឡៃហេង ប្រធានការិ...

រដ្ឋបាលឃុំកណ្តោលបាន សហការជាមួយក្រុមការងារ នៃវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសក្រុមយុជនគោលដៅ ១.៥លាននាក់នៅតាមបណ្តាឃុំ នៃស្រុកបូទុមសាគរ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ហ៊ុយ សំណាងមេឃុំកណ្ដោល លោក អ៊ុយ ឡៃហេង ប្រធានការិ.អប់រំ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈខេត្តកោះកុង ក្នុងនោះក៏មានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមពីលោក ទៀង សារ៉េត គ្រូបច្ចេកទេស លោក-លោកស្រី មេភូមិ អនុភូមិ សមាជិកភូមិ ព្រមទាំងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំង៥ភូមិ នៅសាលាឃុំកណ្តោល។

រដ្ឋបាលឃុំកណ្តោលបាន សហការជាមួយក្រុមការងារ នៃវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសក្រុមយុជនគោលដៅ ១.៥លាននាក់នៅតាមបណ្តាឃុំ នៃស្រុកបូទុមសាគរ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ហ៊ុយ សំណាងមេឃុំកណ្ដោល លោក អ៊ុយ ឡៃហេង ប្រធានការិ.អប់រំ ប...

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីទីតាំងចុះបញ្ជីជលយាន និងផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអាជីវកម្មនេសាទ នៅក្នុងស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីទីតាំងចុះបញ្ជីជលយាន និងផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអាជីវកម្មនេសាទ នៅក្នុងស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង។(សូមអានព័ត៌មានលំអិតខាងក្រោម) ប្រភពៈរដ្ឋបាលស្រុកបូទុមសាគរ =================== ថ្ងៃអង្គារ ១៤ កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ...

លោក ពេជ្រ សិលា អភិបាលរងស្រុកតំណាងលោក ក្រូច បូរីសីហា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកបូទុមសាគរ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការវាយតម្លៃ និងទទួលស្គាល់អង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូ ក្នុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ក្រោមអធិបតីភាពលោក ស្រេង ហុង អភិបាលរងខេត្តកោះកុង

លោក ពេជ្រ សិលា អភិបាលរងស្រុកតំណាងលោក ក្រូច បូរីសីហា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកបូទុមសាគរ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការវាយតម្លៃ និងទទួលស្គាល់អង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូ ក្នុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ក្រោមអធិបតីភាព លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរងខេត្តកោះកុង ...

រដ្ឋបាលឃុំអណ្តូងទឹក សហការជាមួយក្រុមការងារ នៃវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសក្រុមយុជនគោលដៅ ១.៥លាននាក់នៅតាមបណ្តាឃុំ នៃស្រុកបូទុមសាគរ ក្រោមអធិបតីភាពលោក ឃៀង យិង មេឃុំអណ្តូងទឹក និងលោក អ៊ុយ ឡៃហេង ប្រធានការិ.អប់រំ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈខេត្តកោះកុង

រដ្ឋបាលឃុំអណ្តូងទឹក សហការជាមួយក្រុមការងារ នៃវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសក្រុមយុជនគោលដៅ ១.៥លាននាក់នៅតាមបណ្តាឃុំ នៃស្រុកបូទុមសាគរ ក្រោមអធិបតីភាពលោក ឃៀង យិង មេឃុំអណ្តូងទឹក និងលោក អ៊ុយ ឡៃហេង ប្រធានការិ.អប់រ...