រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការហាមឃាត់ការលែងសត្វពាហនៈ (គោ ក្របី) ដើរពាសវាលពាសកាលនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈ និងទីប្រជុំជន

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការហាមឃាត់ការលែងសត្វពាហនៈ (គោ ក្របី) ដើរពាសវាលពាសកាលនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈ និងទីប្រជុំជន

អត្ថបទទាក់ទង