រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

នាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលពាមក្រសោប គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទសម្រស់កោះស្ដេច ចេញល្បាត ក្នុងដែនសហគមន៍ ចំនុចកោះឆាន់ កោះរីករាយ កោះអំពិល កោះស្មាច់

នាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលពាមក្រសោប គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទសម្រស់កោះស្ដេច ចេញល្បាត ក្នុងដែនសហគមន៍ ចំនុចកោះឆាន់ កោះរីករាយ កោះអំពិល កោះស្មាច់ ជួបទូកនេសាទមួយគ្រឿងប្រើឧបករណ៍ មុជខ្យងប្រើម៉ាស៊ីនខ្យល់ ក្រុមល្បាតឃាត់ចាប់ ធ្វើការប្រមានជាលាយលក្ខអក្សរ ឈប់ឲប្រើឧប្បករណ៍ប្រភេទនេះនៅកន្លែងនេសាទសហគមន៍នាក់ចូលរួមចំនួន ០៦ នាក់ ស្រី ០១ នាក់

អត្ថបទទាក់ទង