រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំលោក-លោកស្រីអនុប្រធានមន្ទីរ និងលោក-លោកស្រីប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យជំនាញទាំង១០ ចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាការងារចុះជួយសាលារៀនគំរូ នៅសាលប្រជុំតូច នៃមន្ទីរអប់រំខេត្ត

វេលាម៉ោង 9.00នាទីព្រឹក៖ លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំលោក-លោកស្រី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ នឹងប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យជំនាញទាំង១០ ប្រជុំពិភាក្សាការងារចុះជួយសាលារៀនគំរូ នៅសាលប្រជុំតូច នៃមន្ទីរអប់រំខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទដោយ៖ ឡុច ភារុន

អត្ថបទទាក់ទង