រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំថ្មស បានចុះឈ្មោះជូនយុវជន យុវតី គោលដៅ ១.៥លាន នាក់ មកពីគ្រួសារក្រីក្រ ឬងាយរងហានិភ័យ ដើម្បីសិក្សាមុខជំនាញរយះពេល ៤ខែ នៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកោះកុង ។ កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវ១ ជំហាន២ ជូនយុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារ ងាយរងហានិភ័យ ÷ ដែលមានបំណង សូមអញ្ជើញមក ដាក់ពាក្យ រឺសាក់សួរព័ត៌មាន នៅសាលាឃុំថ្មស

រដ្ឋបាលឃុំថ្មស បានចុះឈ្មោះជូនយុវជន យុវតី គោលដៅ ១.៥លាន នាក់ មកពីគ្រួសារក្រីក្រ ឬងាយរងហានិភ័យ ដើម្បីសិក្សាមុខជំនាញរយះពេល ៤ខែ នៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកោះកុង ។ កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវ១ ជំហាន២ ជូនយុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារ ងាយរងហានិភ័យ ÷ ដែលមានបំណង សូមអញ្ជើញមក ដាក់ពាក្យ រឺសាក់សួរព័ត៌មាន នៅសាលាឃុំថ្មស ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល ពាក់កណ្ដាលខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៤បញ្ជាក់ : អាយុ ចាប់ពី ១៥ឆ្នាំទ្បើងសូមអរគុណ????#ព័ត៌មានលំអិតសូមមើលផ្នែកខាងក្រោម÷

ប្រភព: រដ្ឋបាលឃុំថ្មស--------------------------ថ្

ងៃព្រហស្បតិ៍ ៨រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំរោង ឆស័កពុ ទ្ធសករាជ ២៥៦៨ថ្មស, ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង