រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

អបអរសាទរខួបលើកទី២៥ ដែលកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ាន (៣០ មេសា ១៩៩៩ – ៣០ មេសា ២០២៤)

អបអរសាទរខួបលើកទី២៥ ដែលកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ាន (៣០ មេសា ១៩៩៩ - ៣០ មេសា ២០២៤)

បន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជា ទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពពេញលេញនៅចុងឆ្នាំ១៩៩៨ ដោយនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ កម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកអាស៊ាននៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៩។

ការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់កម្ពុជា បានផ្ដល់ឱកាសឱ្យកម្ពុជាធ្វើទំនាក់ទំនង និងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ជំរុញដល់ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ទទួលបានកំណើនភ្ញៀវទេសចរ ការផ្លាស់ប្ដូរនូវវិស័យអប់រំ ចំណេះដឹង សង្គម វប្បធម៌ កីឡា វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យារវាងប្រទេសជាសមាជិក និងទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងច្រើនពីការអភិវឌ្ឍលើវិស័យផ្សេងៗដូចជាកិច្ចការនយោបាយ និងទំនាក់ទំនងការបរទេស៕

អត្ថបទទាក់ទង