រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ដំណឹងស្វែងរកគ្រួសារ ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សំ សុខន ភេទប្រុស អាយុ ៦៩ ឆ្នាំ ខ្ញុំបានបែកបាក់ឳពុកម្តាយខ្ញុំតាំងឆ្នាំ ១៩៧៥ មកដល់បច្ចុប្បន្ន កាលពីមុនឪពុកធ្វើជាទាហាននៅកោះកុង ឈ្មោះ សំ តេង ម្តាយឈ្មោះ គឹម ទឹម បន្ទាយទាហានគាត់ឈជើងកាលនោះនៅក្បែរព្រលានយន្តហោះបច្ចុប្បន្ន ហើយខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុស ស្រីចំនួន ៧ នាក់ បងប្អូនឈ្មោះ ទី១ សំ សុផុន ប្រុស អាយុប្រហែល ៧៥ ឆ្នាំ ទី២ ខ្ញុំ សំ សុខន ទី៣ សំ សុខា ស្រី អាយុ ប្រហែល ៦៥ ឆ្នាំ ទី៤ សំ ពៅ ស្រី អាយុ ប្រហែល ៦២ ឆ្នាំ ទី៥ មិនចាំឈ្មោះគេហៅ អាម៉ិក ទី៦ សំ ចិន្តា ស្រី អាយុ ប្រហែល ៥៩ ឆ្នំា ទី៧ សំ ដី ស្រីអាយុ ប្រហែល ៥៧ ឆ្នាំ បើបងប្អូនបានឃើញ ឬស្គាល់ ឈ្មោះ នឹងភិនភាគដូច ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើសូមមកទំនាក់ទំនង ជួបជាមួយ មកក្រុមការងារ នៅសាខាផ្ទាល់ សូមអរគុណ

ដំណឹងស្វែងរកគ្រួសារ
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សំ សុខន ភេទប្រុស អាយុ ៦៩ ឆ្នាំ ខ្ញុំបានបែកបាក់ឳពុកម្តាយខ្ញុំតាំងឆ្នាំ ១៩៧៥ មកដល់បច្ចុប្បន្ន កាលពីមុនឪពុកធ្វើជាទាហាននៅកោះកុង ឈ្មោះ សំ តេង ម្តាយឈ្មោះ គឹម ទឹម បន្ទាយទាហានគាត់ឈជើងកាលនោះនៅក្បែរព្រលានយន្តហោះបច្ចុប្បន្ន ហើយខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុស ស្រីចំនួន ៧ នាក់ បងប្អូនឈ្មោះ
ទី១ សំ សុផុន ប្រុស អាយុប្រហែល ៧៥ ឆ្នាំ
ទី២ ខ្ញុំ សំ សុខន
ទី៣ សំ សុខា ស្រី អាយុ ប្រហែល ៦៥ ឆ្នាំ
ទី៤ សំ ពៅ ស្រី អាយុ ប្រហែល ៦២ ឆ្នាំ
ទី៥ មិនចាំឈ្មោះគេហៅ អាម៉ិក
ទី៦ សំ ចិន្តា ស្រី អាយុ ប្រហែល ៥៩ ឆ្នំា
ទី៧ សំ ដី ស្រីអាយុ ប្រហែល ៥៧ ឆ្នាំ
បើបងប្អូនបានឃើញ ឬស្គាល់ ឈ្មោះ នឹងភិនភាគដូច ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើសូមមកទំនាក់ទំនង ជួបជាមួយ មកក្រុមការងារ នៅសាខាផ្ទាល់ សូមអរគុណ ។

អត្ថបទទាក់ទង