រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ប៊ុត បឿន ប្រធានការិយាល័យ ផែនការ និងគាំទ្រឃុំ និងលោក វ៉ាន់ សុខ ប្រធានការិយាល័យភូមិបាល ស្រុកថ្មបាំង បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពិនិត្យផលប៉ះពាល់ គម្រោងសាងសង់លូរំដោះទឹក  ចំនួន២ខ្សែ ប្រវែង ២២០ ម៉ែត្រ គម្រោងមូលនិធិឃុំជីផាតឆ្នាំ២០២៣

លោក ប៊ុត បឿន ប្រធានការិយាល័យ ផែនការ និងគាំទ្រឃុំ និងលោក វ៉ាន់ សុខ ប្រធានការិយាល័យ ភូមិបាល បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពិនិត្យផលប៉ះពាល់ គម្រោងសាងសង់លូរំដោះទឹក  ចំនួន២ខ្សែ ប្រវែង ២២០ ម៉ែត្រ គម្រោងមូលនិធិឃុំជីផាតឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលាឃុំជីផាត។

អត្ថបទទាក់ទង