រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីតម្រូវការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្រ្តីរាជការ តាមប្រព័ន្ធZOOM របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង ដឹកនាំដោយលោក សាលីម ហ្វារីត ប្រធានមន្ទីរបានចូលរួមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពី តម្រូវការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្រ្តីរាជការ តាមប្រព័ន្ធZOOM នៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំ ZOOM របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត ។

អត្ថបទទាក់ទង