រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាល ចាត់លោក តេង នាវ នាយករងរដ្ឋបាល បានដឹកនាំក្រុមការងារ សហការជាមួយអាជ្ញាធរភូមិ ឃុំ ចុះស្វែងរកនិយាមការដីរដ្ឋ ដែលសល់ក្រោយពីការបែងចែកជូនក្រុម១៧៥ ស្ថិតនៅភូមិជីខ ឃុំជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាល ចាត់លោក តេង នាវ នាយករងរដ្ឋបាល បានដឹកនាំក្រុមការងារ សហការជាមួយអាជ្ញាធរភូមិ ឃុំ ចុះស្វែងរកនិយាមការដីរដ្ឋ ដែលសល់ក្រោយពីការបែងចែកជូនក្រុម១៧៥ ស្ថិតនៅភូមិជីខ ឃុំជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

ប្រភព ញ៉ាក់ ឆៃយ៉ា

អត្ថបទទាក់ទង