រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការិយាល័យនិយ័តកម្មខេត្តកោះកុង សហការជាមួយ នាយកដ្ឋានឱសថ និងចំណីអាហារ នៃក្រសួងសុខាភិបាល បានចុះត្រួតពិនិត្យតាមឱសថស្ថាន-រង និង បានចែកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណឱសថការីជាតិ ដោយហាមមិនអោយលក់តម្លើងថ្លៃ ឱសថ សម្ភារ: និងតេស្តសម្រាប់ កូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្តាឱសថស្ថាន ដែលប្រើប្រាស់ចាំបាច់សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19។

ថ្ងៃ ពុធ ១៤ រោច ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២
ការិយាល័យនិយ័តកម្មខេត្តកោះកុង សហការជាមួយ នាយកដ្ឋានឱសថ និងចំណីអាហារ នៃក្រសួងសុខាភិបាល បានចុះត្រួតពិនិត្យតាមឱសថស្ថាន-រង និង បានចែកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណឱសថការីជាតិ ដោយហាមមិនអោយលក់តម្លើងថ្លៃ ឱសថ សម្ភារ: និងតេស្តសម្រាប់ កូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្តាឱសថស្ថាន ដែលប្រើប្រាស់ចាំបាច់សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19។

អត្ថបទទាក់ទង