រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកអភិបាលរងខេត្តកោះកុង បាននាំយកអំណោយ របស់ព្រះគ្រូ ធី អាំភុន ព្រះគ្រូសូត្រស្តាំវត្តប៉ាក់ខ្លង ចុះចែកអំណោយ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសិស្សានុសិស្ស នៅភូមិកោះប៉ោ ឃុំប៉ាក់ខ្លង

លោក អ៊ុក ភ័ក្រ្តា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បាននាំយកអំណោយ របស់ព្រះគ្រូ ធី អាំភុន ព្រះគ្រូសូត្រស្តាំវត្តប៉ាក់ខ្លង ចុះចែកអំណោយ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសិស្សានុសិស្ស នៅភូមិកោះប៉ោ ឃុំប៉ាក់ខ្លង រួមមានសំភារៈសិស្ស ចំនួន ៨០ នាក់ ទទួលបាន កាតាប ១ សៀវភៅ ១ ប៊ិច ១ នំ ម៉ី និងថវិកាលុយ ១០,០០០ ម៉ឺនរៀល លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ចំនួន ០៥ នាក់ ម្នាក់ទទួលបាន ថវិកា ៥០,០០០ រៀល និងមនុសស្សចាស់ចូលរួម ៦៣ នាក់ ម្នាក់ៗ ទទួលបាន ថវិកា ២០,០០០ រៀល ក្មេងតូចៗ ចំនួន ១៥ នាក់ ម្នាក់ៗ ទទួលបានថវិកា ៥,០០០ រៀលលោក អ៊ុក ភ័ក្រ្តា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បាននាំយកអំណោយ របស់ព្រះគ្រូ ធី អាំភុន ព្រះគ្រូសូត្រស្តាំវត្តប៉ាក់ខ្លង ចុះចែកអំណោយ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសិស្សានុសិស្ស នៅភូមិកោះប៉ោ ឃុំប៉ាក់ខ្លង រួមមានសំភារៈសិស្ស ចំនួន ៨០ នាក់ ទទួលបាន កាតាប១ សៀវភៅ១ ប៊ិច១ នំ ម៉ី និងថវិកាលុយ ១០,០០០ ម៉ឺនរៀល លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ចំនួន ០៥ នាក់ ម្នាក់ទទួលបាន ថវិកា ៥០,០០០ រៀល និងមនុសស្សចាស់ចូលរួម ៦៣ នាក់ ម្នាក់ៗ ទទួលបាន ថវិកា ២០,០០០ រៀល ក្មេងតូច ៗ ចំនួន ១៥ នាក់ ម្នាក់ ៗ ទទួលបានថវិកា ៥,០០០ រៀល

អត្ថបទទាក់ទង