រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដីធ្លីភូមិតានីក្រុម ១៩៧ គ្រួសារ ជាមួយក្រុមហ៊ុន លោក ហេង ហ៊ុយ

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល បានចូលរួមជាមួយលោក សុខ សុទ្ធី អភបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដីធ្លីភូមិតានីក្រុម ១៩៧ គ្រួសារ ជាមួយក្រុមហ៊ុន លោក ហេង ហ៊ុយ មានចំនួន ១៤៣ នាក់ ប្រុស ៥៥ នាក់ ដេីម្បីជម្រាបជូនពួកគាត់ថា ក្រុមការងារថ្នាក់ក្រសួង ខេត្ត ស្រុកកំពងុសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដែលពាក់ព័ន្ធ រកដំណោះស្រាយជូន ប៉ុន្តែថ្ងៃណានោះមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ កុំមានការតវ៉ា ជាលក្ខណៈប្រមូលផ្តុំ គឺទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកដោះស្រាយជូន ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន។

អត្ថបទទាក់ទង