រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី នីតិវិធី នៃការអនុវត្តមុខងារពាណិជ្ជកម្ម ដែលបានធ្វើប្រតិភូកម្មទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

លោក អ៊ុក សារិទ្ធ ប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង និងមន្រ្តីរាការ ព្រមទាំងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាទាំងអស់ បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី នីតិវិធី នៃការអនុវត្តមុខងារពាណិជ្ជកម្មដែលបានធ្វើប្រតិភូកម្មទៅថ្នាក់កក្រោមជាតិ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប៉ាវ ហេងតារា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង