រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កម្លាំងការពារ សន្ដិសុខ សុវត្ថិភាព ជូនប្រជាពលរដ្ឋ តាមវត្ដអារាមមួយចំនួន និងថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងផ្ដល់សៀវភៅ (ក២ និងក៤)

អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទ បានបញ្ចុះកម្លាំងការពារ សន្ដិសុខ សុវត្ថិភាព ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមវត្ដអារាមមួយចំនួនដូចជា វត្តទេពនិមិត្ត វត្តជោត្ដញ្ញាណ វត្តព្រែកស្វាយ និងថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងផ្ដល់សៀវភៅ (ក២ និងក៤)

អត្ថបទទាក់ទង