រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ស្រ្តីក្រីក្រ និងកុមារអាយុក្រោម ០២ ឆ្នាំ មកទទួលសេវាពិនិត្យ និងសម្រាលកូន បានបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីវីង ជូនពួកគាត់

ស្រ្តីក្រីក្រ និងកុមារអាយុក្រោម ០២ ឆ្នាំ មកទទួលសេវាពិនិត្យ និងសម្រាលកូន បានបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីវីង ជូនពួកគាត់ នៅតាមបណ្តាមន្ទីរពេទ្យ មន្ទីរពេទ្យបង្អែក និងមណ្ឌលសុខភាពនានា ក្នុងខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង