រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីអំពីផលប្រយោជន៍ នៃការទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ភាពអនុលោមស្តង់ដារផលិតផល និងស្តង់ដារប្រព័ន្ធ

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីអំពីផលប្រយោជន៍ នៃការទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ភាពអនុលោមស្តង់ដារផលិតផល និងស្តង់ដារប្រព័ន្ធ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ចិន សេងហ៊ាង អគ្គនាយករង នៃវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា និងបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រី ដែលទទួលបន្ទុកការងារស្តង់ដារ របស់មន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្តកោះកុង លើការអនុវត្តការងារស្តង់ដារ និងផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធិភាព នៃការបំពេញការងារ

អត្ថបទទាក់ទង