រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០២០-២០២៤)

លោក លោកស្រី អនុប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង និងលោក លោកស្រី ប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យ បានប្រជុំពិភាក្សា ស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០២០-២០២៤)

អត្ថបទទាក់ទង