រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារសម្របសម្រួលឯកសារ ជូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារសម្របសម្រួលឯកសារ ជូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ដោយផ្តោតសំខាន់លើរបាយការណ៍សកម្មភាពការងាររបស់គណៈអភិបាល និងរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋបាលខេត្ត ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី៤ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង នាថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទទាក់ទង