រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ជា ហេង តំណាងក្រុមហ៊ុន​Golden Yem Co., LTD បាននាំយកជេលលាងដៃ ៥៣១ ដប ដែលក្នុងមួយដបចំណុះ២៥០​ml ឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្ត ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩​(Covid-19)។

លោក ជា ហេង តំណាងក្រុមហ៊ុន​Golden Yem Co., LTD បាននាំយកជេលលាងដៃ ៥៣១ ដប ដែលក្នុងមួយដបចំណុះ២៥០​ml ឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្ត ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩​(Covid-19)។

អត្ថបទទាក់ទង