រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីជំនាញ នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកំពស់សុខភាព បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលស្ដីពី “ការផ្ដល់ប្រឹក្សាដើម្បីជួយឲ្យលះបង់ទម្លាប់ជក់បារី”

មន្ត្រីជំនាញ នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកំពស់សុខភាព បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលស្ដីពី "ការផ្ដល់ប្រឹក្សាដើម្បីជួយឲ្យលះបង់ទម្លាប់ជក់បារី"។
ក្នុងគោលបំណងបង្កើននូវសមត្ថភាពផ្នែកចំណេះដឹង ជំនាញ អាកប្បកិរិយា និងផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាថ្នាំជក់ដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកផ្ដល់ប្រឹក្សាជួយអ្នកជក់បារីឱ្យលះបង់ទម្លាប់ជក់បារី។
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ដែលមានសិក្ខាមចូលរួមចំនួន ២៥នាក់ ដែលអញ្ជើញមកពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត និងមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួននៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត និងមានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក។ លើសពីនេះ ការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបានគោរពតាមគោលការណ៍នៅក្នុងបន្ទប់ធំ មានខ្យល់ចេញចូល រក្សាគម្លាតពីម្នាក់ទៅម្នាក់ យ៉ាងតិច ១.៥០ម៉ែត្រ លើកទឹកចិត្តសិក្ខាកាមពាក់ម៉ាស់ និងអនុវត្តអនាម័យលាងដៃជាប្រចាំជាដើម។

អត្ថបទទាក់ទង