រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សម្រង់ព័ត៌មានបញ្ហាបទល្មើសផ្សេងៗ

កម្លាំងប៉ុសិ៍្តនគរបាលរដ្ឋបាលឃំុថ្មដូនពៅ ស្រុកថ្មបាំង បានចុះជួបលោកមេឃំុ នឹងក្រុមប្រឹក្សាឃំុថ្មដូនពៅ ដើម្បីសម្រង់ព័ត៌មានបញ្ហាបទល្មើសផ្សេងៗ ដែលកើតមានឡើង នៅក្នុងឃំុថ្មដូនពៅទាំងមូល ស្តីអំពីនគរបាល នឹងសហគមន៍។

អត្ថបទទាក់ទង