រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល និងពិគ្រោះយោបល់អំពីការចុះមកអង្កេតប្រមូលទិន្នន័យឧបករណ៍មាត្រាសាស្រ្ត ដែលប្រើប្រាស់ ក្នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្ម

មន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្តកោះកុង បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល និងពិគ្រោះយោបល់អំពីការចុះមកអង្កេតប្រមូលទិន្នន័យឧបករណ៍មាត្រាសាស្រ្ត ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្ម ដោយសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញការអាលឺម៉ង់ ដែលមានការចូលរួមពីមន្រ្តីជំនាញរបស់មជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្រ្តជាតិ មន្រ្តីជំនាញរបស់មន្ទីរ និងតំណាងរោងចក្រ ដើម្បីធ្វើការបូកសរុបការងារ និងរៀបផែនការគាំទ្រដល់ការធ្វើព្យាសកម្មឧបករណ៍មាត្រាសាស្ត្រូនដល់រោងចក្រឧស្សាហកម្មក្នុងខេត្តទាំងមូល។

អត្ថបទទាក់ទង