រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង និងជួសមុខឱ្យក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៅដល់ក្រុមការងារមនុស្សធម៌ខេត្តកោះកុង ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ២៥៥,០០០៛ (ពីររយហាសិបប្រាំពាន់រៀល)ដល់អ្នកជំងឺម្នាក់ ដែលមានជីវភាពលំបាក ទីទាល់ក្រ កំពុងសំរាកព្យាបាលជំងឺនៅផ្នែកសម្ភព-រោគស្រ្តីនៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង។

មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង និងជួសមុខឱ្យក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៅដល់ក្រុមការងារមនុស្សធម៌ខេត្តកោះកុង ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ២៥៥,០០០៛ (ពីររយហាសិបប្រាំពាន់រៀល)ដល់អ្នកជំងឺម្នាក់ ដែលមានជីវភាពលំបាក ទីទាល់ក្រ កំពុងសំរាកព្យាបាលជំងឺនៅផ្នែកសម្ភព-រោគស្រ្តីនៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង