រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី សុខ សុធាវី ប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តកោះកុង លោក ខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង ព្រមទាំងលោកចៅសង្កាត់ស្ទឹងវែង បានដង្ហែរទៀនវស្សា ប្រគេនព្រះសង្ឃ វត្តព្រែកស្វាយ។

លោកស្រី សុខ សុធាវី ប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តកោះកុង លោក ខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង ព្រមទាំងលោកចៅសង្កាត់ស្ទឹងវែង បានដង្ហែរទៀនវស្សា ប្រគេនព្រះសង្ឃ វត្តព្រែកស្វាយ។

អត្ថបទទាក់ទង