រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពការងារ ដែលបន្តអនុវត្តការងារជួសជុលខួប និង ការងារថែទាំប្រចាំ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង

សកម្មភាពការងារ ដែលបន្តអនុវត្តការងារជួសជុលខួប និង ការងារថែទាំប្រចាំ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង
----------

  • សកម្មភាពថែទាំប្រចាំ
    ១.បន្តការងារថែទាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨
    សកម្មភាពជួសជុលសំបុកមាន់ ដោយប្រើល្បាយថ្មម៉ិចនិងស៊ីម៉ង់ត៏លាយជាមួយកៅស៊ូ CRS-2 ត្រង់ចន្លោះគ.ម 3+100
    ២.ការងារថែទាំប្រចាំលើផ្លូវជាតិលេខ៤៨
    សកម្មភាពជួសជុលសំបុកមាន់ហើមប៉ោង ដោយប្រើល្បាយថ្មម៉ិចនិងស៊ីម៉ង់ត៏លាយជាមួយកៅស៊ូCRS2 ត្រង់ចន្លោះគ.ម 81+000-គ.ម 102+000 ។

អត្ថបទទាក់ទង