រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ជា ស៊ីវត្រាអនប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍ប្អូនៗ ក្រុមនិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន ចុះមកសិក្សាស្វែងយល់ ដើម្បីទទួលបានចំណេះបន្ថែម ព្រមទាំងបទពិសោធន៍ជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់រៀបចំកិច្ចការស្រាវជ្រាវ សរសេររបាយការណ៍បញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា

លោក ជា ស៊ីវត្រាអនប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍ប្អូនៗ ក្រុមនិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន ចុះមកសិក្សាស្វែងយល់ ដើម្បីទទួលបានចំណេះបន្ថែម ព្រមទាំងបទពិសោធន៍ជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់រៀបចំកិច្ចការស្រាវជ្រាវ សរសេររបាយការណ៍បញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា លើប្រធានបទចំនួន២គឺ៖
១.អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍតំបន់អេកូទេសចរណ៍តំបន់ត្រពាំងរូង ខេត្តកោះកុង
២.ការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍស្រុកគិរីសាគរ។
ប្រភព : មន្ទីរផែនការខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង