រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែសីហា ដើម្បីពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចការកន្លងមក លើកផែនការសម្រាប់អនុវត្តបន្ត

លោកស្រី សុខ សុធាវី ប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែសីហា ដើម្បីពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចការកន្លងមក នឹងលើកយកបញ្ហាប្រឈម និងសំណូមពរនានា មកដោះស្រាយ ព្រមទាំងលើកផែនការសម្រាប់អនុវត្តនាខែបន្ត។

អត្ថបទទាក់ទង