រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សិក្ខាសាលា ស្តីពីការរៀបចំប្រព័ន្ធតាមដាន និងវាយតម្លៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

លោក អ៊ុក ភ័ក្ត្រា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាល ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្តីពីការរៀបចំប្រព័ន្ធតាមដាន និងវាយតម្លៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥(IDP)។
នៅទីស្ដីការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។

អត្ថបទទាក់ទង