រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅផ្ទាំងធំ ដល់សិស្សានុសិស្សរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ នៃគ្រឿងញៀន

កំលាំប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំជំនាប់ ស្រុកថ្មបាំងបានចុះផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅផ្ទាំងធំ ដល់សិស្សានុសិស្សរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ នៃគ្រឿងញៀននៅសាលាបឋមសិក្សាឃុំជំនាប់ មានសិស្សចូលរួមចំនួន ៣០ នាក់ ស្រី ១៥ នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង