រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ខៀវ ផន អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានដឹកនាំ សហការីនៃការិយាល័យគណនេយ្យ និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ការិយាល័យរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងបណ្តុះបណ្តាល បានចូលរួមប្រជុំស្តីពី “ស្ថានភាពថវិកាជំពូក ៦៤ ដើម្បីស្នើបន្ថែម និងពិនិត្យលើការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០២៤” តាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom

វេលាម៉ោង ៩ៈ០០ នាទីព្រឹក លោក ខៀវ ផន អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានដឹកនាំ សហការីនៃការិយាល័គណនេយ្យ និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ការិយាល័យរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងបណ្តុះបណ្តាល បានចូលរួមប្រជុំស្តីពី៖ "ស្ថានភាពថវិកាជំពូក ៦៤ ដើម្បីស្នើបន្ថែម និងពិនិត្យលើការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០២៤" តាមរយៈប្រព័ន្ធZoom នៅមន្ទីរអប់រំ។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរគឺបានលើកយកកិច្ចការមួយចំនួនមកធ្វើបទបង្ហាញមានដូចជា៖ ស្នើសុំឥណនាបន្ថែម, លទ្ឋផលអនុវត្តថវិកាឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤។

អត្ថបទដោយ៖ ឡុច ភារុន

អត្ថបទទាក់ទង