រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពអ៊ុតគំនូសចរាចរណ៍ កៀរ កិន សម្រួលតួថ្នល់ និងស្រោចកៅស៊ូ ថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង

 1. បន្តថែទាំជាប្រចាំលើផ្លូវជាតិលេខ48-5 ឃុំអណ្ដូងទឹក ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង ការងារអ៊ុតគំនូសចរាចរណ៍ ត្រង់ចន្លោះ PK7+150 - PK8+000។
 2. បន្តថែទាំជាប្រចាំលើផ្លូវជាតិលេខ48-5 ឃុំអណ្ដូងទឹក ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង ការងារស្រោចកៅស៊ូលើសំបុកមាន់ និងស្នាមប្រេះដោយប្រើកៅស៊ូូCRS-2 និង ថ្មM12 ត្រង់ចន្លោះ PK28+000 - PK29+000។
 3. បន្តថែទាំជាប្រចាំលើផ្លូវខេត្តលេខ1485a ឃុំអណ្ដូងទឹក ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង ការងារ កៀរ កិន សម្រួលតួថ្នល់ ត្រង់ចន្លោះ PK0+000 - PK1+000។
 4. បន្តថែទាំជាប្រចាំលើផ្លូវខេត្តលេខ1485a ឃុំថ្មស ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង ការងារស្រោចកៅស៊ូលើសំបុកមាន់ និងស្នាមប្រេះដោយប្រើកៅស៊ូូCRS-2 និង ថ្ម M12 ត្រង់ចន្លោះ PK16+000 - PK17+000។
 5. បន្តថែទាំខួបលើផ្លូវជាតិលេខ48-5 ឃុំអណ្ដូងទឹក ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង ការងារស្រោចកៅស៊ូCRS-2 រួចរោយថ្មM12 (Reseal DBST) ត្រង់ចន្លោះ PK14+000 - PK15+000។
  :: ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន(MPWT)
 • Facebook: https://www.facebook.com/mpwt.gov.kh
 • Telegram: https://t.me/mpwtnews
 • TikTok: https://www.tiktok.com/@mpwt.tiktok
 • YouTube: https://www.youtube.com/@mpwt.youtube

វិស័យសាធារណការ២០២៤ #ច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់ #ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក #ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ #ពិសារគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបរ

អត្ថបទទាក់ទង