រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីមន្ទីរទេសចរណ៍ចុះស្រង់ទិន្នន័យកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

ថ្ងៃទី ១៨ ដល់ ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤
ក្រុមការងារមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង បានចុះសម្ភាសន៍កម្រងសំនួរ ស្តីពីការសិក្សាកម្លាំងពលកម្ម និងការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍ ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ បានសរុបចំនួន ៣៤ កន្លែង។

អត្ថបទទាក់ទង