រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការអនុវត្តរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅពេលយប់ (ពិនិត្យជាតិស្រវឹង គ្រឿងញៀន និងអាវុធជាតិផ្ទុះ) ថ្ងៃទី​១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ការអនុវត្តរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅពេលយប់ (ពិនិត្យជាតិស្រវឹង គ្រឿងញៀន និងអាវុធជាតិផ្ទុះ) ថ្ងៃទី​១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង