រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការអនុវត្តរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅពេលយប់ (ពិនិត្យជាតិស្រវឹង គ្រឿងញៀន និងអាវុធជាតិផ្ទុះ) ថ្ងៃទី​០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ការអនុវត្តរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅពេលយប់ (ពិនិត្យជាតិស្រវឹង គ្រឿងញៀន និងអាវុធជាតិផ្ទុះ) ថ្ងៃទី​០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង