រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំជីខក្រោម រៀបចំបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២២ ឆ្នាំទី២ អាណត្តិទី៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំជីខក្រោម

រដ្ឋបាលឃុំជីខក្រោម រៀបចំបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២២ ឆ្នាំទី២ អាណត្តិទី៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំជីខក្រោម ក្រោមអធិបតីភាពលោក អាង ទី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំជីខក្រោម នៅសាលាឃុំជីខក្រោម។

អត្ថបទទាក់ទង