រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក គណៈអភិបាលស្រុក នាយក នាយករងរដ្ឋបាល និងការិយាល័យអង្គភាពនៃរដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល រៀបចំគោរពទង់ជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅសាលាស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក គណៈអភិបាលស្រុក នាយក នាយករងរដ្ឋបាល និងការិយាល័យអង្គភាពនៃរដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល រៀបចំគោរពទង់ជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅសាលាស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

ប្រភព៖ ញ៉ាក់ ឆៃយ៉ា

អត្ថបទទាក់ទង