រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីការិយាល័យបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ សហការជាមួយមន្ត្រីការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិទាំង២ ចូលរួមត្រួតពិនិត្យគុណភាព នៃការប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវលើបញ្ហាកុមារស្គមស្គាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៃការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល


មន្ត្រីការិយាល័យបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ សហការជាមួយមន្ត្រីការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិទាំង២ ចូលរួមត្រួតពិនិត្យគុណភាព នៃការប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវលើបញ្ហាកុមារស្គមស្គាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៃការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល

សមាសភាពចូលរួម

មន្ត្រីការិយាល័យបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ

លោកស្រី វេជ្ជ.ថា សុខលាង
លោកស្រី គីម មូលី

ស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យ
លោកស្រី សុខ ដារ៉ា

ស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល
លោកស្រី ម៉ៅ ស្រីឡា

ប្រភពថវិការ អង្គការ Save the children
មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ រថយន្តឈ្នួល

ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣ដល់ថ្ងៃទៅ០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង