រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មាន ករណី វីដេអូររបស់បុគ្គលជាទាហាន ឈ្មោះ ជា ម៉ៅ បាននិយាយថា “មានប្លង់ធ្លាក់ពីលើមេឃគ្របយកដីរបស់ពួកគាត់អស់….និងសូមប្រគល់ដីនេះជូនកងទ័ពវិញ”

សេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មាន ករណី វីដេអូររបស់បុគ្គលជាទាហាន ឈ្មោះ ជា ម៉ៅ បាននិយាយថា "មានប្លង់ធ្លាក់ពីលើមេឃគ្របយកដីរបស់ពួកគាត់អស់….និងសូមប្រគល់ដីនេះជូនកងទ័ពវិញ"

អត្ថបទទាក់ទង