រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សុប ប៉ាស្សារី នាយករង រដ្ឋបាលសាលា ក្រុងខេមរភូមិន្ទ សូមស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាថវិកា ជូនដល់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩

លោក សុប ប៉ាស្សារី នាយករង រដ្ឋបាលសាលា ក្រុងខេមរភូមិន្ទ សូមស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាថវិកា ជូនដល់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង