រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ឡុង ប៊ុណ្ណាត នាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាថវិកា ជូនដល់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩

លោក ឡុង ប៊ុណ្ណាត នាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាថវិកា ជូនដល់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង