រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី ម៉ក់ ទន់ អនុប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង មានការប្រជុំណែនាំ និងផ្សព្វផ្សាយពីរបៀបបំពេញទម្រង់ឌីជីថល តាមដានស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ របស់មន្រ្តីរាជការក្រោមឱវាទ ក្នុងគោលបំណងចូលរួមទប់ស្កាត់រីករាលដាល និងបង្ការការឆ្លង នៃជម្ងឺCOVID-19

លោកស្រី ម៉ក់ ទន់ អនុប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង មានការប្រជុំណែនាំ និងផ្សព្វផ្សាយពីរបៀបបំពេញទម្រង់ឌីជីថល តាមដានស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ របស់មន្រ្តីរាជការក្រោមឱវាទ ក្នុងគោលបំណងចូលរួមទប់ស្កាត់រីករាលដាល និងបង្ការការឆ្លង នៃជម្ងឺCOVID-19។
ប្រភព : មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង