រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សូមជម្រាបជូន លោក លោកស្រី ប្រធានមន្ទីរ អង្គភាព មន្ត្រីរាជការសាលាខេត្ត ជ្រាបថា នៅល្ងាចនេះ មានកម្មវិធីសូត្រមន្ត វេនកាន់បិណ្ឌទី៨ របស់ លោកជំទាវ អភិបាលខេត្ត និងឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ដូច្នេះ សូមគោរពអញ្ជើញ លោក លោកស្រី ប្រធានមន្ទីរ អង្គភាព និងមន្តី្ររាជការសាលាខេត្តទាំងអស់ ចូលរួមវេនកាន់បិណ្ឌទី៨ នេះ នៅវត្តជោត្តញ្ញាណ ទាំងអស់គ្នាតាមកម្មវិធីដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង។ សូមអរគុណ។

សូមជម្រាបជូន លោក លោកស្រី  ប្រធានមន្ទីរ អង្គភាព មន្ត្រីរាជការសាលាខេត្ត ជ្រាបថា នៅល្ងាចនេះ មានកម្មវិធីសូត្រមន្ត វេនកាន់បិណ្ឌទី៨ របស់ លោកជំទាវ អភិបាលខេត្ត និងឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ដូច្នេះ សូមគោរពអញ្ជើញ លោក លោកស្រី ប្រធានមន្ទីរ អង្គភាព និងមន្តី្ររាជការសាលាខេត្តទាំងអស់ ចូលរួមវេនកាន់បិណ្ឌទី៨ នេះ នៅវត្តជោត្តញ្ញាណ ទាំងអស់គ្នាតាមកម្មវិធីដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង។
សូមអរគុណ។

អត្ថបទទាក់ទង