រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សហគ្រាស ជា គីមងួន ផលិតស័ង្កសី ដែលបានឧបត្ថម្ភ ជេលលាងដៃ ចំណុះ ១០០ ml ចំនួន ១០០ដប ដល់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩។

សហគ្រាស ជា គីមងួន ផលិតស័ង្កសី ដែលបានឧបត្ថម្ភ ជេលលាងដៃ ចំណុះ ១០០ ml ចំនួន ១០០ដប ដល់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩។

ប្រភព : មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង