រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅបន្ត របស់មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត

រសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣
លោក សុខ ចាន់គ្រឹះស្នា ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ៖
១.បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែសីហា និងលើកទិសដៅបន្តសម្រាប់ខែកញ្ញា
២.ការអនុវត្តវិន័យការងារ និងសាមគ្គីភាព
៣.បញ្ហាផ្សេងៗ
៤.ផ្សព្វផ្សាយគំនិតផ្តួចផ្តើមយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ "ការរួបរួមសម្រាប់ចក្ខុវិស័យរួម"

អត្ថបទទាក់ទង