រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី ណុប ប៊ុនណារី ប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុក និងលោកស្រី ជា រដ្ឋា ប្រធានការិយាល័យសង្គមកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គម បានអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ ក្នុងការបញ្រ្ជាបយេនឌ័រ បរិយាប័ន្ន និងសមធម៌សង្គម នៅអគារធនធាន នៃវិទ្យាល័យស្រែអំបិល។

លោកស្រី ណុប ប៊ុនណារី ប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុក និងលោកស្រី ជា រដ្ឋា ប្រធានការិយាល័យសង្គមកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គម បានអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ ក្នុងការបញ្រ្ជាបយេនឌ័រ បរិយាប័ន្ន និងសមធម៌សង្គម នៅអគារធនធាន នៃវិទ្យាល័យស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង