រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបចេ្ចកទេសអភិវឌ្ឍទីផ្សារ និងផលិតផលទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង និងផ្សព្វផ្សាយប្រកាសស្តីពី ការទទួលស្គាល់សហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍

ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
លោក សុខ ចាន់គ្រឹះស្នា ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបចេ្ចកទេសអភិវឌ្ឍទីផ្សារ និងផលិតផលទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង និងផ្សព្វផ្សាយប្រកាសស្តីពី ការទទួលស្គាល់សហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍ ដែលមានការចូលរួមពី តំណាងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ តំណាងសហគមន៍ទេសចរណ៍ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង