រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំអណ្ដូងទឹក ស្រុកបូទុមសាគរ បានរៀបចំប្រជុំពិភាក្សាការងារ ស្ដីពីផល់ប៉ៈពាល់ បរិស្ថាន និងសង្គម សម្រាប់គម្រោង កំរិតគុណភាពផ្លូវជាតិ ៤៨ ដែលឆ្លង់កាត់ឃុំអណ្ដូងទឹក ជាមួយក្រសួង បរិស្ថាន និងក្រុមការងារថ្នាក់ឃុំ។

រដ្ឋបាលឃុំអណ្ដូងទឹក ស្រុកបូទុមសាគរ បានរៀបចំប្រជុំពិភាក្សាការងារ ស្ដីពីផល់ប៉ៈពាល់ បរិស្ថាន និងសង្គម សម្រាប់គម្រោង កំរិតគុណភាពផ្លូវជាតិ ៤៨ ដែលឆ្លង់កាត់ឃុំអណ្ដូងទឹក ជាមួយក្រសួង បរិស្ថាន និងក្រុមការងារថ្នាក់ឃុំ។
ប្រភព : រដ្ឋបាលស្រុកបូទុមសាគរ

អត្ថបទទាក់ទង